Захиалга хүргэлт Захиалга хүргэлт

Хүргэлтийн нөхцлүүд

  1. Захиалгын төлбөр гүйцэтгэгдсэн өдрөөс хойш 24-48 цагийн дотор хэрэглэгчийн системд оруулсан хаягийн дагуу бүрэн бүтэн хүргэж өнгө.
  2. Хэрэглэгч таны захиалга хийгдэж төлбөр гүйцэтгэгдэх, бараа хүлээж авах бүрд хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шуудан мөн холбогдох гар утасны дугаарт мэдэгдэл илгээж байна.
  3. Давагдашгүй хүчин зүйл, бүх нийтээр амрах өдрүүд, хил, гаалийн үйл ажиллагаа саатах, цаг агаарын байдал болон бусад хүчин зүйлийн улмаас тээвэрлэлт саатах зэрэг шалтгаанаар тодорхой хугацаагаар бараа хүргэлт саатах бүрд хэрэглэгчид нэн даруй мэдэгдэнэ.