Хүзүүний зүүлт /Улаан шүр/

680,000₮

Барааны КОД: 001-000001

  • Улаан шүрэн хүзүүний зүүлт
  • Зөнч төлөгчидийн сүлд чулуу 
  • Далдыг харах чадварыг сайжруулна
  • Аянга цахилгаанаас хамгаалах
  • Элдэв халдварт өвчнөөс хамгаалах
  • Догшин занг номхоруулах нөлөөтэй.
US Youth Inches CM Euro UK
2K 3⅛ 8 17.5 1.5
3K 9 18.5 2.5
4K 4 10 19.5 3.5
5K 11 21 4.5
6K 4⅝ 12 22 5.5
7K 5⅛ 13 23.5 6.5
8K 14 25 7.5
9K 15 26 8.5
10K 16 27 9.5
10.5K 6⅝ 16.5 27.5 10
11K 17 28 10.5
11.5K 7 17.5 29 11
12K 18 29.5 11.5
12.5K 7⅓ 18.5 30 12
13K 7⅝ 19 31 12.5
1 20 32 13.5
1.5 8 20.5 33 1
2 21 33.5 1.5
2.5 8⅓ 21.5 34 2
3 8⅝ 22 35 2.5
3.5 22.5 35.5 3
4 9 23 36 3.5
4.5 23.5 36.5 4
5 24 37.5 4.5
5.5 24.5 38 5
6 25 38.5 5.5
6.5 9⅝ 25.5 39 6
7 26 40 6
Санал болгох